Automatische plaat detectie

Een sensor die een drie of vijfpunts meting uitvoert om automatisch het nulpunt en de hoekverdraaiing van de plaat te detecteren.

Het handmatig bepalen van het nulpunt en het uitlijnen van scheef liggende platen behoren met deze optie tot het verleden.

Automatische plaat detectie is beschikbaar voor:

ACTMINOR   ACTMAXOR  ACTMAJOR

 

Daarnaast is het ook mogelijk van een camera gebruik te maken gemonteerd op de machine.

Voor het positioneren van de plaat op de machine nadat plaat is verplaatst of opnieuw is opgelegd.

Positiebepaling  via:  Laser camera 

lijnen , centers , contouren

gaten , merkpunt , product

Of merken met printer door lijn, kruis of ander teken