Pensioenen

Gepubliseerd  MetaalNieuws  2019

 

Pensioenverlaging in 2020 bijna onvermijdelijk
Door MetaalNieuws –
17 oktober 2019

 

PME behaalde in het derde kwartaal van 2019 een beleggingsrendement van 5,7%. Het vermogen is daardoor gestegen van € 52,4 miljard tot € 55,3 miljard. Echter, door de vooral in augustus sterk gedaalde marktrente is de actuele dekkingsgraad in het afgelopen kwartaal verder weggezakt van 96,6% naar 93,4%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 99,8% naar 97,6%. Op basis van het huidige toezichtkader is daarmee de kans op verlaging van de pensioenen in 2020 toegenomen: de dekkingsgraad moet eind 2019 minimaal 100% zijn om verlagingen af te wenden. In het afgelopen kwartaal is de dekkingsgraad verder onder die grens weggezakt.

Ondertussen is het vermogen van het fonds groter dan ooit tevoren. “De beleggingsrendementen die we behalen zijn uitstekend”, zegt Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur. “Maar als gevolg van de scherp verder gedaalde rente is onze dekkingsgraad in het afgelopen kwartaal nog verder onder de nieuwe grens van 100% gekomen. De dekkingsgraad moet aan het eind van dit jaar minimaal 100% zijn om te voorkomen dat we de pensioenen in 2020 moeten verlagen. Die kans wordt steeds kleiner. Het vraagt bijna een wonder om de dekkingsgraad op die termijn nog naar een veilig niveau te herstellen. We bereiden onze deelnemers en gepensioneerden al lange tijd zo goed mogelijk voor op een verlaging. Toch zal het voor iedereen een grote klap zijn.”

Meer vermogen dan ooit
Het totaal vermogen van het fonds nam in het derde kwartaal van 2019 verder toe van € 52,4 miljard tot € 55,3 miljard. De stijging van het vermogen komt voornamelijk voort uit waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van de gedaalde marktrente. Ook aandelenbeleggingen, onroerend goed, hoogrentende- en alternatieve beleggingen stegen in het derde kwartaal in waarde. Tegenover de waardestijging van vastrentende waarden door de rentedaling in augustus, staat de sterke toename van de waarde van de verplichtingen. Deze namen in waarde toe van € 54,2 miljard tot € 59,2 miljard.
19,1% rendement tot en met derde kwartaal
In het derde kwartaal van 2019 werd met 5,7% voor het derde achtereenvolgende kwartaal een hoog beleggingsrendement behaald. Het resultaat op de relatief veilige beleggingen in de matchingportefeuille kwam in het kwartaal uit op 9,2%. Ook de kwartaalrendementen van aandelen (2,2%), hoogrentende beleggingen (2,1%), alternatieve investeringen (1,7%) en onroerend goed (1,4%), waren positief. Tot en met het derde kwartaal komt het rendement op de gehele beleggingsportefeuille uit op 19,1%.